Vznik občanského sdružení

Občanské sdružení s názvem Platforma informačních technologií (PIT) je registrováno na Ministerstvu vnitra pod č.j. VS/1-1/74484/09-Q. Zakládající členové občanského sdružení byli prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. – vedoucí Katedry informatiky a výpočetní techniky FAV ZČU, Dr. Ing. Jan Rychlík – prorektor pro informatiku na ZČU a Ing. Vladimír Rudolf – ředitel Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU.

Cíle a záměry sdružení jsou uvedeny ve stanovách sdružení.

Občanské sdružení s názvem Platforma informačních technologií (PIT) je registrováno na Ministerstvu vnitra pod č.j. VS/1-1/74484/09-Q. Zakládající členové občanského sdružení byli prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. – vedoucí Katedry informatiky a výpočetní techniky FAV ZČU, Dr. Ing. Jan Rychlík – prorektor pro informatiku na ZČU a Ing. Vladimír Rudolf – ředitel Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU.

Cíle a záměry sdružení jsou uvedeny ve stanovách sdružení.