O nás

Platforma informačních technologií (PIT) je profesní, nezávislý a nepolitický spolek právnických a fyzických osob, který působí v oblasti informačních a komunikačních technologií a oborech s nimi souvisejícími (dále jen “IT”).

Spolek je otevřen právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v IT, vysokým a středním školám a neziskovým organizacím, které v IT působí. Dále je otevřen fyzickým osobám, které samostatně nepodnikají, odborníkům, studentům a absolventům studia IT, pracovníkům veřejné a státní správy, pedagogům středních a vysokých škol. Spolek je neziskovou organizací, která případný zisk plynoucí z  činnosti spolku nesmí rozdělit mezi své členy, ale použije jej pro podporu a rozvoj činností, které jsou formulovány v cílech

Cílem PIT je vytvoření profesní platformy pro spolupráci odborníků IT. V souladu s reformou vysokého školství a v návaznosti na Dlouhodobý záměr MŠMT ČR si spolek klade za cíl podpořit propojení subjektů působících ve výzkumné, vývojové a pedagogické oblasti IT a subjektů soukromého sektoru a veřejné správy. Záměrem tohoto propojení je podpora rozvoje výzkumu a vývoje a podpora vzdělávání odborníků IT. Dalšími cíli PIT jsou zejména všestranný rozvoj odborníků v IT s efektem zajištění rozvoje lidských zdrojů pro členy spolku, zvýšení obecného zájmu o IT a jejich propagace, vytvoření prostředí pro využití synergií výrobního a vědecko-technického potenciálu v IT a komerční využití vědeckých řešení.

PIT svou činností podporuje spolupráci vzdělávacích institucí a subjektů podnikatelského sektoru a veřejné správy i spolupráci vysokých a středních škol v oblastech IT. PIT podporuje inovační procesy, výzkum a rozvoj činností provozovaných členy spolku. PIT též připravuje projekty pro získávání grantů a dotací ze strukturálních fondů EU a z jiných zdrojů. PIT rovněž koordinuje výzkumné, doktorské, diplomové, bakalářské a seminární práce a společné projekty členů spolku.

 

 

STANOVY spolku Platforma informačních technologií