Přednáška pro veřejnost – řečové technologie: od výzkumu k praxi

Na Západočeské univerzitě v Plzni se bude konat přednáška pro veřejnost věnovaná problematice řečových technologií.

Na Západočeské univerzitě v Plzni se bude konat přednáška pro veřejnost věnovaná problematice řečových technologií.

  • Téma přednášky: "Řečové technologie: od výzkumu k praxi"
  • Místo konání: v budově FAV v místnosti US 207
  • Termín: pondělí 28.11. od 17:00 hod.

Přednáška je pořádána pod záštitou Platformy informačních technologií a realizována ve spolupráci s Vývojářskou Plzní, která zajišťuje přednášející.

Na přednášce budou představeny základní principy syntézy řeči z textu, automatického rozpoznávání a porozumění řeči, a hlasových dialogových systémů. Jednotlivá výzkumná témata budou doplněna o praktické zkušenosti na katedře kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni při realizaci pilotních aplikací v různých oblastech – syntéza řeči pro dopravní podniky, hasiče či nákupní střediska, automatické titulkování televizních pořadů, multimediální archiv, výuka řídících letového provozu.